Κωνσταντοπούλειος Οίκος Ευγηρίας και Χρόνιων Παθήσεων - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κωνσταντοπούλειος Οίκος Ευγηρίας και Χρόνιων Παθήσεων

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Κάλυψη λειτουργικών εξόδων. Ο «Κωνσταντοπούλειος Οίκος Ευγηρίας και Χρόνιων Παθήσεων» παρέχει διατροφή, ιατρική περίθαλψη, ψυχαγωγία και γενικότερη φροντίδα σε ηλικιωμένους στην πόλη της Πάτρας.