Κόμβος Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης - Υποστήριξη προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κόμβος Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη μίας online πλατφόρμας που θα καταγράφει τις προσβάσιμες υποδομές και υπηρεσίες για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες.

Ο Κόμβος Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης (InterMedi@KT) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί ως μεσάζων για την επαγγελματική εκπαίδευση, την κατάρτιση και την καινοτομία. Στόχος του είναι η προώθηση της γνώσης και της επαγγελματικής κατάρτισης που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα, μέσω online και e-learning δραστηριοτήτων.