Κοινότητα Πολυδρόσου

Κατασκευαστικές εργασίες και αγορά εξοπλισμού
Eνίσχυση για κατασκευή παιδικής χαράς, για αγορά εξοπλισμού και για την ολοκλήρωση της κατασκευής νέας πτέρυγας του παιδικού σταθμού.