Κοινότητα Μονοδενδρίου

Κατασκευαστικές εργασίες
Eνίσχυση για την κατασκευή γηπέδου μπάσκετ με στόχο την απασχόληση των νέων με τον αθλητισμό.