Κοινότητα Γαύδου

Ανέγερση κτιρίου
Eνίσχυση για την ανέγερση και τον εξοπλισμό κτιρίου που θα στεγάσει υπηρεσίες του Δήμου, του Λιμενικού και της Αστυνομίας.

Η νήσος Γαύδος βρίσκεται στο νοτιότερο σημείο της Eλλάδας και της Eυρωπαϊκής Ένωσης.