Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Μεταμόρφωσης

Αγορά εξοπλισμού

Η δωρεά υποστηρίζει την προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Μεταμόρφωσης, είναι νομικό πρόσωπο που ανήκει στον Δήμο Μεταμόρφωσης, Αττική. Ο κύριος σκοπός είναι η υποστήριξη μη προνομιούχων οικογενειών που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας. Η Κοινωφελής Επιχείρηση υποστηρίζει ημερησίως περίπου 240 οικογένειες διανέμοντας γεύματα και άλλα είδη.