Κλινικό Παρατηρητήριο για τη διαγνωστική εκτίμηση και αντιμετώπιση των ψυχοεξαρτήσεων με έμφαση στον εθισμό στο διαδίκτυο

Υποστήριξη προγράμματος
Δωρεά για την υποστήριξη της μισθοδοσίας, για μια περίοδο δύο χρόνων, και του τεχνολογικού εξοπλισμού του Κέντρου Ημέρας που απευθύνεται σε νέους με προβλήματα διαδικτυακού εθισμού.

Το Κλινικό Παρατηρητήριο για τη διαγνωστική εκτίμηση και αντιμετώπιση των ψυχοεξαρτήσεων με έμφαση στον εθισμό στο διαδίκτυο, δημιουργήθηκε το 2016 από μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών. Το κέντρο παρέχει πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία με τη χρήση εναλλακτικών θεραπειών για εφήβους που αντιμετωπίζουν προβλήματα εθισμού και τις οικογένειές τους.