Κίνηση Οικονομικής Πρωτοβουλίας

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Δωρεά για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της επέκτασης του προγράμματος μικροχρηματοδότησης.

Ο οργανισμός Action Finance Initiative (Κίνηση Οικονομικής Πρωτοβουλίας) φέρνει τη μικροχρηματοδότηση στην Ελλάδα, με στόχο τη βελτίωση του νομικού και θεσμικού περιβάλλοντος στη χώρα ωε προς τον τομέα της μικροχρηματοδότησης.