ΚΕΘΕΑ - Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Το ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) λειτουργεί από το 1983 και προσφέρει τις υπηρεσίες του σε περισσότερα από 3.000 άτομα (χρήστες και μέλη οικογενειών), χάρη σε ένα πανεθνικό δίκτυο που περιλαμβάνει περισσότερες από 90 μονάδες. Το ΚΕΘΕΑ δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς της πρωτογενούς πρόληψης, της εκπαίδευσης και της έρευνας. Είναι  σύμβουλος οργανισμός του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ (ECOSOC) και ένας από τους βασικούς φορείς εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Ουσίες.