Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα»

Εργασίες ανακαίνισης
Δωρεά στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης Κέντρων Προστασίας Οικογένειας.

Η δωρεά περιλαμβάνει την αντικατάσταση κουφωμάτων σε έξι περίπτερα φιλοξενίας των παιδιών.

To Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα» ιδρύθηκε το 1955. Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπάγεται στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου. Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σκοπός του Κέντρου είναι η περίθαλψη απροστάτευτων παιδιών τα οποία έχουν την ανάγκη της φροντίδας της Πολιτείας. Το Κέντρο φιλοξενεί σήμερα 90 παιδιά από νεογέννητα έως 8 ετών. Η συνολική δυναμικότητα φιλοξενίας του Κέντρου είναι 100 παιδιά σε 8 περίπτερα, το καθένα από τα οποία μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 13 παιδιά. Τη φροντίδα των παιδιών επιμελούνται βρεφονηπιοκόμοι και τα παιδιά παρακολουθούνται τακτικά από παιδιάτρους και ψυχολόγους.

Το Κέντρο λειτουργεί προγράμματα υιοθεσίας παιδιών και ανάδοχης φροντίδας. Είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και την προστασία 87 παιδιών που έχουν ανατεθεί σε ανάδοχες οικογένειες ανά τη χώρα. Οι ανάδοχοι γονείς βοηθούνται στο έργο τους από το Κέντρο, οικονομικά και συμβουλευτικά. Στο Κέντρο φιλοξενούνται και έγκυες γυναίκες, στις οποίες παρέχονται στέγη, τροφή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και συμβουλευτικές υπηρεσίες από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.