Κέντρο Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου

Αγορά εξοπλισμού
Δωρεά στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης Κέντρων Προστασίας Οικογένειας.

Η δωρεά στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ηρακλείου περιλαμβάνει την αγορά ξενοδοχειακού εξοπλισμού και ηλεκτρικών συσκευών.

Το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ηρακλείου ιδρύθηκε το 1922 με την ονομασία Εθνικό Ορφανοτροφείο Θηλέων Ηρακλείου και στεγάζεται σε οίκημα των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού, το οποίο παραχώρησαν το 1934 για τη στέγαση του Ορφανοτροφείου. Αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπάγεται στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σκοπός του Κέντρου είναι η περίθαλψη, μόρφωση και εκπαίδευση παιδιών που είναι απροστάτευτα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας. Το Κέντρο φιλοξενεί σήμερα κορίτσια ηλικίας 6 έως 22 ετών.