Κέντρο Προστασία του Παιδιού Λασιθίου

Εργασίες ανακαίνισης και αγορά εξοπλισμού
Δωρεά στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης Κέντρων Προστασίας Οικογένειας.

Η δωρεά περιλαμβάνει α) την αγορά ξενοδοχειακού εξοπλισμού και ηλεκτρικών συσκευών και β) την αντικατάσταση των εσωτερικών θυρών του κτιρίου.

Το Κέντρο Προστασία του Παιδιού Λασιθίου είναι δημόσιος οργανισμός που ιδρύθηκε το 1947 ως Σχολή Οικοκυρικής, αποκλειστικά για κορίτσια, τα οποία διδάσκονταν μία τέχνη, και συγκεκριμένα υφαντική και κέντημα. Από το 1967 έως το 1979 λειτούργησε ως οικοτροφείο για αγόρια και το 1970 μετονομάστηκε σε Εθνικό Ίδρυμα Αλληλλεγγύης. Το Νοέμβριο του 2012, μετά την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετονομάστηκε σε Κέντρο Προστασίας Παιδιού Λασιθίου. Σκοπός του Κέντρου είναι η παροχή μόνιμης στέγης, προστασίας, παιδείας, κοινωνικής και ιατρικής φροντίδας, ψυχολογικής και νομικής υποστήριξης αποκλειστικά σε απροστάτευτα και εγκαταλελειμμένα αγόρια. Απώτερος σκοπός είναι η πρόληψη και η άμβλυνση του κοινωνικο-οικονομικού αποκλεισμού που βιώνουν τα παιδιά, προκειμένου να είναι προετοιμασμένα για μία ανεξάρτητη ζωή ως ενήλικες. 

Σκοπός του Κέντρου είναι η περίθαλψη, μόρφωση και εκπαίδευση παιδιών που είναι απροστάτευτα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας. Το Κέντρο φιλοξενεί σήμερα 22 αγόρια, ηλικίας 5 έως 18 ετών.