Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νομού Λακωνίας

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Ενίσχυση με σκοπό την κάλυψη μέρους των λειτουργικών εξόδων του Κέντρου Πρόληψης Ουσιών Νομού Λακωνίας.