Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Δωρεά για την υποστήριξη της λειτουργίας και του προγραμματισμού του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) από τον Μάρτιο 2022 - Φεβρουάριο 2023, με σκοπό τη διασφάλιση συνέχισης του έργου του Κέντρου ως ζωντανός δημόσιος χώρος και πολιτιστικός προορισμός για τους κατοίκους της Αθήνας και τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο.