Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά δύο διαδραστικών πινάκων (Smart Boards) που θα εγκατασταθούν σε δύο από τις τάξεις του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας ιδρύθηκε το 1999, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση μαθητών, εκπαιδευτικών και πολιτών σχετικά με την περιβαλλοντική και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το Κέντρο προσφέρει διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά σχολικής ηλικίας, καθώς και κατάρτιση στις βέλτιστες πρακτικές για άτομα που υλοποιούν περιβαλλοντικά προγράμματα. Κάθε χρόνο, περίπου 4.000 μαθητές επισκέπτονται το κέντρο, και περίπου 300 εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στα σεμινάρια κατάρτισής του.