Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ρόδου

Εργασίες ανακαίνισης και αγορά αυτοκινήτου
Δωρεά στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης Κέντρων Προστασίας Οικογένειας.

Η δωρεά περιλαμβάνει α) την αγορά αυτοκινήτου, β) την ανακαίνιση της κουζίνας και γ) την ανακαίνιση των αποχωρητηρίων του Κέντρου.  

Το  Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ρόδου ιδρύθηκε το 1947 με την επωνυμία Βρεφοκομείο-Ορφανοτροφείο «Βασιλόπαις Μαρία». Αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπάγεται στην 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου. Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σκοπός του Κέντρου είναι η περίθαλψη, μόρφωση και εκπαίδευση παιδιών που είναι απροστάτευτα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας. Το Κέντρο φιλοξενεί σήμερα 25 κορίτσια.