Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ιωαννίνων

Εργασίες επισκευής
Δωρεά στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης Κέντρων Προστασίας Οικογένειας.

Η δωρεά περιλαμβάνει την αντικατάσταση των κουφωμάτων στα δωμάτια των παιδιών, καθώς και των ειδών υγιεινής του Κέντρου.

Το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1922 με την ονομασία Ορφανοτροφείο Θηλέων Ιωαννίνων. Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπάγεται στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου. Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σκοπός του Κέντρου είναι η περίθαλψη, μόρφωση και εκπαίδευση παιδιών που είναι απροστάτευτα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας. Το Κέντρο φιλοξενεί σήμερα 25 κορίτσια, ηλικίας από 8 έως 16 ετών.