Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Πωγωνιανής

Αγορά οχήματος και εξοπλισμού
Δωρεά στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης Κέντρων Προστασίας Οικογένειας.

Η δωρεά περιλαμβάνει α) την αγορά οχήματος, β) τη δημιουργία εργαστηρίου πληροφορικής και  γ) την αντικατάσταση των θρανίων και καθισμάτων για τις αίθουσες μελέτης των οικοτρόφων του Κέντρου.

Το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Πωγωνιανής ιδρύθηκε το 1923, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπάγεται στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.  Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σκοπός του Κέντρου είναι η περίθαλψη, μόρφωση και εκπαίδευση παιδιών που είναι απροστάτευτα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας. Το Κέντρο φιλοξενεί σήμερα 31 παιδιά από την Αλβανία. Οι ηλικίες των παιδιών κυμαίνονται από 7 έως 19 ετών.