Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Λαμίας

Εξοπλισμός
Δωρεά στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης Κέντρων Προστασίας Οικογένειας.

Η δωρεά περιλαμβάνει την αγορά επίπλων για τις δύο αίθουσες ψυχαγωγίας του Κέντρου.

Το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Λαμίας ιδρύθηκε το 1928 με την ονομασία Εθνικό Ορφανοτροφείο Λαμίας και από το 1974 φέρει τη σημερινή ονομασία του. Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπάγεται στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σκοπός του Κέντρου είναι η περίθαλψη, μόρφωση και εκπαίδευση παιδιών που είναι απροστάτευτα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας. Φιλοξενεί σήμερα 24 αγόρια, ηλικίας από 6 έως 22 ετών.