Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Κόνιτσας

Εργασίες ανακαίνισης και αγορά εξοπλισμού
Δωρεά στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης Κέντρων Προστασίας Οικογένειας.

Η δωρεά περιλαμβάνει α) την αγορά εξοπλισμού κουζίνας, β) την επισκευή υδραυλικής εγκατάστασης και αποχέτευσης και γ) τη μεταφορά των εργαστηρίων του Κέντρου, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Κόνιτσας ιδρύθηκε το 1925 με την ονομασία Εθνικό Ορφανοτροφείο Αρρένων Κόνιτσας και από το 1973 φέρει τη σημερινή του ονομασία. Αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπάγεται στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.  Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σκοπός του Κέντρου είναι η περίθαλψη, μόρφωση και εκπαίδευση παιδιών που είναι απροστάτευτα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας. Το Κέντρο φιλοξενεί σήμερα 60 παιδιά, ηλικίας 15 έως 18 ετών. Είναι το μοναδικό Κέντρο Παιδικής Μέριμνας στη χώρα που παρέχει αποκλειστικά τεχνική εκπαίδευση στους οικοτρόφους του, στους τομείς της επιπλοποιίας, ξυλογλυπτικής, μεταλλοπλαστικής και ραπτικής.