Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Φλώρινας

Εργασίες ανακαίνισης και αγορά εξοπλισμού


Δωρεά στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης Κέντρων Προστασίας Οικογένειας.
 
Η δωρεά περιλαμβάνει τον χρωματισμό των χώρων διαμονής των παιδιών και την αγορά ξενοδοχειακού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 
Το  Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Φλώρινας ιδρύθηκε το 1927 με την ονομασία Εθνικό Ορφανοτροφείο Φλώρινας και, από το 1973, φέρει τη σημερινή ονομασία του. Αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπάγεται στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας. Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 
Σκοπός του Κέντρου είναι η περίθαλψη, μόρφωση και εκπαίδευση παιδιών που είναι απροστάτευτα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας. Το Κέντρο φιλοξενεί σήμερα 32 αγόρια ηλικίας 7 έως 22 ετών.