Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Φιλιατών

Εργασίες ανακαίνισης και αγορά εξοπλισμού
Δωρεά στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης Κέντρων Προστασίας Οικογένειας.

Η δωρεά περιλαμβάνει α) την αντικατάσταση της στέγης του Kέντρου και β) την αγορά ξενοδοχειακού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συσκευών.

Το  Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Φιλιατών ιδρύθηκε το 1925 με την ονομασία Εθνικό Ορφανοτροφείο Φιλιατών.  Αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπάγεται στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδος. Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σκοπός του Κέντρου είναι η περίθαλψη, μόρφωση και εκπαίδευση παιδιών που είναι απροστάτευτα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας. Το Κέντρο φιλοξενεί σήμερα 40 αγόρια, ηλικίας 7 έως 18 ετών.