Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών

Χρηματοδότηση προγράμματος

Χρηματοδότηση με σκοπό την ολοκλήρωση της καταγραφής μαρτυριών Μικρασιατών Ελλήνων προσφύγων.