Κέντρο Μελετών Ασφαλείας

Κατασκευαστικές Εργασίες

Δωρεά για την εκτέλεση των έργων υποδομής για το Σκοπευτήριο της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και για την υποστήριξη των λειτουργικών αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ιδρύθηκε το 2005 ως δεξαμενή σκέψης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για θέματα που αφορούν την Πολιτική Ασφάλειας. Είναι ένας επιστημονικός, ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας, στόχος του οποίου είναι η διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας για τις πολιτικές καταπολέμησης του εγκλήματος. Το ΚΕ.ΜΕ.Α. είναι εξουσιοδοτημένο να παρέχει επαγγελματική πιστοποίηση και έχει οριστεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την προστασία των ΕΥΖΣ (Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας).