Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμικής

Χρηματοδότηση προγράμματος
Για τη στήριξη της δημιουργίας ποικίλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία θα προσφέρονται δωρεάν σε μαθητές δημόσιων σχολείων. Τα προγράμματα υλοποιούνται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, καθώς και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σε ορισμένες περιπτώσεις. Σκοπός του προγράμματος είναι να επιμορφώσει τα παιδιά σχετικά με τη σχέση ανάμεσα στην ελληνική ιστορία και τα ελληνικά προϊόντα, από την πλευρά της κεραμικής παράδοσης. 

Το Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμικής ιδρύθηκε το 1987 με σκοπό να λειτουργεί ως μουσείο, με μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις, και ως εκπαιδευτικός φορέας αφιερωμένος στην έρευνα, την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής χρηστικής κεραμικής από τις αρχές του 19ου έως τα μέσα του 20ου αιώνα. Η συλλογή του αποτελείται από περίπου 6.000 αντικείμενα, καθώς και 45.000 φωτογραφίες και διαφάνειες.