Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών

Χρηματοδότηση προγράμματος
Για τη στήριξη του εκπαιδευτικού προγράμματος «Πάμε Σχολείο». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραστάσεις και εργαστήρια αφήγησης για παιδιά και εστιάζει στην αφήγηση, τους μύθους, τα λαϊκά παραμύθια, τις τοπικές παραδόσεις και τους θρύλους – τα οποία αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας και του ιστορικού υπόβαθρου των τοπικών κοινοτήτων σε όλη τη χώρα. Απευθύνεται σε παιδιά πρώτης και δευτέρας δημοτικού σε 35 μη προνομιούχα σχολεία της Αττικής, στα οποία περιλαμβάνονται σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (σε φυλακές), ειδικά σχολεία για παιδιά με αναπηρίες και πολυπολιτισμικά σχολεία. 

Το Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών είναι μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση, αφιερωμένη στη διάδοση και τη μελέτη μύθων και παραμυθιών από διάφορες οπτικές γωνίες, και όλων των μορφών τέχνης. Σκοπός του είναι η προστασία και η διάδοση Μύθων, Θρύλων και Παραμυθιών, καθώς και η προαγωγή της πολιτιστικής μας παράδοσης και κληρονομιάς. Επίσης, το Κέντρο εργάζεται για την ενίσχυση του ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος για την ελληνική πολιτιστική παράδοση.