Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Bύρωνα-Καισαριανής

Χρηματοδότηση προγράμματος
H δωρεά αποτελεί μέρος του Προγράμματος για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας Παιδιών, Εφήβων και Νέων.

Χρηματοδότηση με σκοπό την υλοποίηση προγράμματος για την πραγματοποίηση παρεμβάσεων πρόληψης στην κοινότητα, με σκοπό την πρόληψη μαθησιακών διαταραχών σε νήπια και παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας στη Αθήνα. Το πρόγραμμα αποτελείται από τρία μέρη: α) πρώιμη ανίχνευση για παιδιά με ειδικά αναπτυξιακά προβλήματα, β) εκπαιδευτικό πρόγραμμα για δασκάλους νηπιαγωγείου, με θέμα τη σχολική ετοιμότητα, γ) πρώιμη ανίχνευση μαθησιακών προβλημάτων σε μαθητές της πρώτης δημοτικού και δ) δημιουργία δικτύου βοήθειας παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.

Το Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής ιδρύθηκε το 1979 και υπάγεται στην Α΄ Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εξυπηρετεί τους κατοίκους τεσσάρων πυκνοκατοικημένων δήμων, προσφέροντας τις υπηρεσίες του δωρεάν. Στο πλαίσιο της διάγνωσης και της θεραπείας ψυχικών διαταραχών, η Υπηρεσία Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οικογένειες, καθώς και ατομικές συνεδρίες για παιδιά. Επίσης, προσφέρει ειδικές θεραπείες για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, λογοθεραπεία και θεραπεία αναπτυξιακών προβλημάτων.