Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Κιλκίς

Αγορά οχήματος
Αγορά λεωφορείου για τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 
Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Α.Μ.Ε.Α. είναι οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λειτουργεί από το 1995.
 
Πρόκειται για κέντρο διημέρευσης και δημιουργικής απασχόλησης για άτομα από 22 έως 40 ετών, τα οποία πάσχουν από διανοητική υστέρηση, σύνδρομο Down, επιληψία και ελαφράς μορφής κινητικά προβλήματα.