Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής - Υποστήριξη προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη της αναβάθμισης των συστημάτων πληροφορικής του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Αττικής, και για την παροχή νέου υλικού και λογισμικού για τη δημιουργία κοινών βάσεων δεδομένων για τα παιδιά και τις βιολογικές/ανάδοχες οικογένειές τους σε όλες τις υπομονάδες του Κέντρου.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Αττικής δημιουργήθηκε το 2013, και είναι ένα δημόσιο ίδρυμα, το οποίο είναι υπεύθυνο για τέσσερα κέντρα παιδικής φροντίδας και οκτώ μονάδες για άτομα με αναπηρία στην περιοχή της Αττικής.