Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Χρηματοδότηση προγράμματος
Ενίσχυση με σκοπό την ολοκλήρωση και τη δημοσιοποίηση του έργου «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρία».

Το έργο αυτό ξεκίνησε το 2001 από μια ομάδα εξειδικευμένων νομικών και αφορά τη συλλογή, επεξεργασία και ταξινόμηση της νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρία στους τομείς της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ασφάλισης και της υγείας, των μεταφορών, της δικαιοσύνης, της οικονομίας, της απασχόλησης, του αθλητισμού και του πολιτισμού.

Ένας πρώτος τόμος ο οποίος αφορά αποκλειστικά θέματα κοινωνικής πρόνοιας εκδόθηκε το 2006. Η έκδοση τριών συμπληρωματικών τόμων οι οποίοι περιλαμβάνουν την κωδικοποιημένη νομοθεσία καθώς και ηλεκτρονική βάση δεδομένων με το σχετικό υλικό πραγματοποιήθηκε το 2008.

H δωρεά αυτή, όπως και όλες οι δωρεές που εγκρίθηκαν την Άνοιξη του 2007, γίνεται εις μνήμην της Μαίρης Α. Δρακοπούλου, αδερφής του αείμνηστου Σταύρου Σ. Νιάρχου.