Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Αγορά χώρου και έρευνα

Ενίσχυση για την αγορά χώρου στέγασης των γραφείων του Kέντρου και για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με αντικείμενο την νομοθεσία για την οικογενειακή πρόνοια.