Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής

Ημερίδα
Δωρεά στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης Προσφύγων και Μεταναστών.
Για την ημερίδα με θέμα «Μετανάστευση, Πολυπολιτισμικότητα και Κοινωνική Συνοχή», η οποία εστίασε στην Ελλάδα ως χώρα προορισμού και διέλευσης μεταναστών, εξετάζοντας παράλληλα και τις ευρωπαϊκές κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις του θέματος. Στους ομιλητές περιλήφθησαν οι Έλληνες Υπουργοί Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη καθώς και καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί και δημοσιογράφοι. Η ημερίδα διεξήχθη στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2010.

Το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό τη δημιουργία ενός χώρου για τη γόνιμη ανταλλαγή ιδεών και πολιτικών πάνω σε σύγχρονα κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνει συνέδρια για ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που σχετίζονται με την οικονομία και την παγκοσμιοποίηση, την πολιτική, την υγεία, το περιβάλλον και την παιδεία.