Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ) - Πρόγραμμα υποτροφιών - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ)

Πρόγραμμα υποτροφιών

Δωρεά για την υποστήριξη 5 (από συνολικά 15) μεταδιδακτορικών υποτροφιών στον τομέα των Ανθρωπιστικών Επιστημών για μία περίοδο ενός έτους.

Το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2015 με βασικό στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος έλλειψης πόρων στον ερευνητικό τομέα των Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Ελλάδα.