Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων. 
Το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ειδικά αναγνωρισμένος ως φιλανθρωπικός σύλλογος, ο οποίος δημιουργήθηκε το 1998 από γονείς ατόμων με αναπηρίες. Ο οργανισμός λειτουργεί ως κέντρο ημερήσιας φροντίδας και εκπαίδευσης για 65 άτομα, ηλικίας 15 με 35 ετών, με ήπια νοητική υστέρηση, διαταραχές συμπεριφοράς και αυτισμό. Μέσω της κατάρτισης που τους προσφέρει το Κέντρο, τα άτομα με αναπηρία λαμβάνουν επαγγελματική κατάρτιση και αναπτύσσουν τις γενικές τους γνώσεις και δεξιότητες για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.