Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Εργασίες ανακαίνισης
Για τη βελτίωση του κεντρικού κτιρίου του οργανισμού. Το κτίριο είναι απαραίτητο στον οργανισμό για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του αλλά, στην τρέχουσα κατάστασή του, είναι μόνο μερικώς λειτουργικό. 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ειδικά αναγνωρισμένος ως φιλανθρωπικός σύλλογος, ο οποίος δημιουργήθηκε το 1998 από γονείς ατόμων με αναπηρίες. Ο οργανισμός λειτουργεί ως κέντρο ημερήσιας φροντίδας και εκπαίδευσης για 65 άτομα, ηλικίας 15 με 35 ετών, με ήπια νοητική υστέρηση, διαταραχές συμπεριφοράς και αυτισμό. Μέσω της κατάρτισης που τους προσφέρει το Κέντρο, τα άτομα με αναπηρία λαμβάνουν επαγγελματική κατάρτιση και αναπτύσσουν τις γενικές τους γνώσεις και δεξιότητες για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.