Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας - Έκδοση - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας

Έκδοση

Ενίσχυση για την έκδοση των βιβλίων Αρχαία Ελληνική Ιστορία και την Αρχαία Ελληνική Τέχνη. Τα βιβλία αποτελούν μέρος πιλοτικού προγράμματος του Kέντρου για τον αναπροσδιορισμό και τον εξορθολογισμό της μελέτης της αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής γραμματείας. O σύγχρονος αυτός τρόπος παρουσίασης των ανθρωπιστικών σπουδών απευθύνεται σε μαθητές μέσης εκπαίδευσης.