Κέντρο Ειδικών Παιδιών Άγιος Σπυρίδων

Αγορά οχήματος

Δωρεά για την αγορά λεωφορείου, το οποίο θα καλύψει της ανάγκες μεταφοράς των παιδιών από και προς το Κέντρο. 

Το Κέντρο Ειδικών Παιδιών Άγιος Σπυρίδων ιδρύθηκε το 1975 με σκοπό την παροχή δραστηριοτήτων και υπηρεσιών για άτομα με νοητικές αναπηρίες από το Νομό Ηρακλείου Κρήτης. Ο Άγιος Σπυρίδων λειτουργεί κέντρο διάγνωσης και συμβουλευτικής, μονάδα ειδικής αγωγής που βασίζεται στις αρχές της συμπεριφορικής θεραπείας, επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματικό προσανατολισμό, δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης, δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης και ερευνητικό κέντρο, καθώς και εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την οδική ασφάλεια.