Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας

Έκθεση
Για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία περιοδεύουσας έκθεσης για την Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού των σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλικών. Η περιοδεύουσα έκθεση θα αποτελεί αναπαραγωγή της υπάρχουσας μόνιμης έκθεσης του μουσείου, με θέμα την Αρχαία Ελληνική Επιστήμη & Τεχνολογία. 

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης είναι ένας πολιτιστικός και εκπαιδευτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με στόχο τη συγκέντρωση, τη διάσωση, τη διαφύλαξη, την τεκμηρίωση και την προβολή της τεχνολογικής και βιομηχανικής κληρονομιάς της Ελλάδας, μέσω της εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων. Το Κέντρο έχει αναδειχθεί σε σημαντικό προορισμό στον τομέα του πολιτισμού της επιστήμης και της τεχνολογίας στην νοτιοανατολική Ευρώπη.