Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας

Αγορά εξοπλισμού

Eνίσχυση για την αγορά βιβλίων και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης. Η βιβλιοθήκη διαθέτει CD-ROM, βιντεοκασέτες και βάσεις δεδομένων που επιτρέπουν στους επισκέπτες να μελετήσουν τα εκθέματα και τις δραστηριότητες του Μουσείου.

Στο Μουσείο υπάρχουν επίσης αίθουσα προσομοίωσης, αίθουσα κινηματογράφου τρισδιάστατης προβολής, τεχνικό εργαστήριο, πλανητάριο και τεχνολογικό πάρκο.