Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας «Φιλική Φωλιά»

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας «Φιλική Φωλιά» ιδρύθηκε το 1964 στην Ελευσίνα και στηρίζει παιδιά και εφήβους από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, μονογονικές οικογένειες και οικογένειες με κοινωνικά προβλήματα που ζουν στην ευρύτερη περιοχή του Θριασίου. Το Κέντρο προσφέρει καθημερινά εκπαιδευτικά προγράμματα μετά το σχολείο, μαθήματα εμπλουτισμού, αθλητικές δραστηριότητες και ιδιαίτερα μαθήματα, καθώς και γεύματα. Επίσης διοργανώνει κατασκηνώσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.