Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά

Αγορά εξοπλισμού
Αγορά σύγχρονου εξοπλισμού εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα - 2004».