Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης & της Εγκληματικότητας των Ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.)

Υποστήριξη προγράμματος
Δωρεά για την υποστήριξη της κατάρτισης των υπαλλήλων της NCAC στις ΗΠΑ, για τη δημιουργία των πρώτων Κέντρων Προστασίας Παιδιών στην Ελλάδα.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο ιδρύθηκε το 2010, και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Εστιάζει σε θέματα που σχετίζονται με τη νεανική εγκληματικότητα και την πρόληψή της –μέσω μελετών και προτάσεων προς το Υπουργείο.