Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)

Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών

Η δωρεά υποστηρίζει την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) στην παροχή άμεσης επισιτιστικής βοήθειας μέσω Κοινωνικών Παντοπωλείων, σε ανθρώπους που έχουν έρθει πρόσφατα αντιμέτωποι με την επισιτιστική ανασφάλεια εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19. Η προσπάθεια αυτή συμπληρώνει την υφιστάμενη υποστήριξη από το κράτος, και πραγματοποιείται υπό την εποπτεία της Deloitte, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διανομή των τροφίμων με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) είναι ένα σώμα, το οποίο αντιπροσωπεύει τις τοπικές αρχές στους Δήμους σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η δωρεά πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης του ΙΣΝ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19.