Κατηχητικά Σχολεία Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ελευσίνος

Ανακαίνιση
Δωρεά για την υποστήριξη της ανακαίνισης και την αγορά εξοπλισμού για έναν χώρο που θα φιλοξενήσει το Κυριακάτικο Σχολείο.

Το Κατηχητικό Σχολείο είναι κομμάτι του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ελευσίνος, ο οποίος υλοποιεί διάφορα κοινωνικά, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα, καθώς και ένα συσσίτιο, σχολές βυζαντινής εικονογραφίας, βυζαντινής μουσικής, βραδινές προσευχές, κυριακάτικο σχολείο και άλλες ad hoc εκδηλώσεις.