Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρίνου

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την εγκατάσταση ενός συστήματος επικοινωνίας μέσω Skype για τους κρατούμενους και τους επισκέπτες.
Το Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρινού ιδρύθηκε το 2001, και είναι μία μεγάλου μεγέθους φυλακή στην Φωκίδα.