Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού

Αγορά εξοπλισμού – Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Για την αγορά ηλεκτρικών ειδών, με σκοπό τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των γυναικών κρατουμένων.

Η φυλακή Κορυδαλλού αποτελεί το μεγαλύτερο κατάστημα κράτησης στην Ελλάδα, με πάνω από 9.000 άτομα υπό κράτηση. Όλες οι υπόδικες γυναίκες κρατούνται ξεχωριστά στο γυναικείο τμήμα της φυλακής. Το Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.