Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θήβας

Αγορά εξοπλισμού
Δωρεά για την υποστήριξη της αγοράς εξοπλισμού για έναν δημιουργικό χώρο παιχνιδιού για μικρά παιδιά, εντός της φυλακής.

Το Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα είναι η μοναδική φυλακή γυναικών στη χώρα, με περισσότερες από 400 γυναίκες. Τα μικρά παιδιά κάτω των 3 ετών στεγάζονται επίσης με τις μητέρες τους.