Καταφύγιο Γυναίκας - Κέντρο Στήριξης Κακοποιημένων Γυναικών

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την κάλυψη της μισθοδοσίας ενός επιπλέον κοινωνικού λειτουργού για δύο χρόνια με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του Οργανισμού.

Ο Οργανισμός συστήθηκε το 2011 στην Θεσσαλονίκη. Ο κύριος σκοπός του Οργανισμού είναι η παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής και νομικής υποστήριξης σε γυναίκες που έχουν πέσει θύματα κακοποίησης και βίας στο οικογενειακό τους περιβάλλον.