Καρπός - Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων & Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας

Υποστήριξη προγράμματος
Δωρεά για την υποστήριξη της εφαρμογής ενός πρακτικού εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα τα νέα ψηφιακά εργαλεία, το οποίο θα απευθύνεται σε συνολικά 20 εκπαιδευτικούς από 10 διαφορετικές ΜΚΟ.

Το Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων & Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας «Καρπός» εφαρμόζει προγράμματα εκπαίδευσης στην τέχνη, μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών μέσων επικοινωνίας. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 4.000 μαθητές έχουν παρακολουθήσει τα προγράμματά του.