Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α. - Αγορά λεωφορείου - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α.

Αγορά λεωφορείου
Αγορά λεωφορείου που θα μεταφέρει παιδιά με ειδικές ανάγκες. Το λεωφορείο διευκολύνει τη μεταφορά των παιδιών  από το σπίτι στο σχολείο, καθώς και τη μεταφορά τους στους χώρους εξωσχολικών δραστηριοτήτων, στο νοσοκομείο, κ.λπ.

Το  Κέντρο Αποκατάστασης  Ατόμων με Aναπηρίες  (Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α.) ιδρύθηκε το 1979. Είναι ο μοναδικός οργανισμός σ’ αυτήν την περιοχή της Βόρειας  Ελλάδας που παρέχει βοήθεια σε παιδιά και νέους με ειδικές ανάγκες.